Is uw laboratorium al over op ISO/IEC 17025:2017?

30-10-2018 De belangrijkste norm voor de competenties van test- en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025) is op 30 november 2017 gepubliceerd. Door de Internationale Laboratorium Accreditatie coöperatie (ILAC) is een overgangstermijn van 3 jaar bepaald.

ISO/IEC 17025 is de internationale referentie voor laboratoria met test- en kalibratieactiviteiten. De productie van betrouwbare en valide resultaten ligt ten grondslag aan de laboratoria-activiteiten. Met ISO/IEC 17025 kunnen laboratoria een solide kwaliteitssysteem implementeren en kan worden aangetoond dat het technisch competent is en in staat is om valide en betrouwbare resultaten te produceren.

Overgangstermijn ISO/IEC 17025

Door de Internationale Laboratorium Accreditatie coöperatie (ILAC) is bepaald dat voor de
overgang van de ISO/IEC 17025:2005 naar de ISO/IEC 17025:2017 een termijn
van 3 jaar wordt gehanteerd, dus tot 30 november 2020.

De Raad voor Accreditatie (RvA) hanteert als uitgangspunt dat de RvA-beoordelingen tegen de nieuwe of gewijzigde vereisten in de nieuwe norm zoveel mogelijk zullen plaatsvinden tijdens de reguliere beoordelingen. De RvA heeft de overgangsbepalingen voor de invoering van de ISO/IEC 17025:2017 uitgewerkt in document 'Invoering van ISO/IEC 17025:2017' (Documentcode: RvA-T049-NL, Versie 1, 08 februari 2018).

Nieuwe accreditaties

  • Bij beoordelingen in het kader van nieuwe accreditatie-aanvragen wordt vanaf 1 januari 2019 ISO/IEC 17025:2017 gehanteerd, tenzij de aanvrager expliciet verzoekt om een beoordeling tegen ISO/IEC 17025:2005.
  • Vanaf 30 november 2019 worden geen initiële beoordelingen meer tegen ISO/IEC 17025:2005 uitgevoerd.

Bestaande accreditaties

  • Bijlage A bevat de vergelijking tussen ISO/IEC 17025:2005 en ISO/IEC 17025:2017. De nieuwe of gewijzigde eisen in ISO/IEC 17025:2017 zijn daarin expliciet benoemd. Instellingen met een accreditatie voor ISO/IEC 17025:2005 zullen uiterlijk 6 weken voorafgaande aan de eerste beoordeling die plaatsvindt na 1 januari 2019 een implementatieplan aan de RvA verstrekken. Uit dit implementatieplan zal moeten blijken welke nieuwe of gewijzigde eisen zoals in bijlage A gespecificeerd wanneer zullen zijn geïmplementeerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.Training over ISO 17025

Norm

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl

Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025 specificeert de algemene eisen voor de competentie, onpartijdigheid en consistente bedrijfsuitoefening van laboratoria. Dit document is van toepassing op alle organisaties die laboratoriumactiviteiten uitvoeren, ongeacht het aant...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken