Jaarplan SZW 2018

15-01-2018 De economische motor draait steeds beter. Dat is gunstig, maar kent ook gevaren zoals meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Dit staat in het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW.

De Inspectie ziet drie belangrijke ontwikkelingen op het vlak van gezond, veilig en eerlijk werk. Het gaat om ongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en gevaarlijke stoffen.

Ongevallen en klachten
Het aantal ongevallen blijft de laatste jaren stijgen. De verwachting is dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 een stijging laat zien van circa 7 procent ten opzichte van 2016. De Inspectie ziet een aantal redenen voor deze ongevallen. Te vaak gaan er zaken verkeerd omdat verzuimd wordt de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Of omdat de productie voor ging. Soms door onwetendheid. Door werkgevers die onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften. De Inspectie ziet ook dat in economische slechte tijden bedrijven te weinig geld willen vrij maken voor veiligheid. En als de verkoop voor de wind gaat en er meer financiële middelen beschikbaar zijn, ze er onvoldoende tijd voor vrij maken.

Onderbetaling en uitbuiting
Op het terrein van eerlijk werk ziet de Inspectie de nodige uitdagingen. Een deel van de werkgevers zoekt voortdurend naar constructies om de kosten van arbeid te verlagen. Daartoe bewandelen zij zelfbedachte olifantenpaadjes. In Nederland lopen 600.000 mensen het risico op onderbetaling. De Inspectie schat dat het aantal slachtoffers rond de 24.000 ligt.

Gevaarlijke stoffen
Op het gebied van gevaarlijke stoffen gaan bedrijven, kennisinstituten en overheden in een platform straks hun kennis over gevaarlijke stoffen delen. Om tot een gezamenlijk beeld te komen over eventuele risico’s. Maar ook om de risico’s van blootstelling zo vroeg mogelijk te herkennen, om zo toekomstige slachtoffers te voorkomen.

Lees het hele rapport van SZW.

Bron: Arbo-Online

Norm

PGS 15:2016 nl

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking ...

In PGS 15  zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan v...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken