Kantoortuin slecht voor concentratie?

19-12-2016 Hoe betekenisvoller het geluid, hoe storender dit is voor de concentratie van een medewerker. Dat beweert een recent Japans onderzoek. Muziek of flarden van gesprekken zijn de grootste boosdoeners. De kantoortuin komt er in dit onderzoek slecht van af.

Akoestische wetenschappers onderzochten de effecten van achtergrondrumoer op de concentratie. De vrijwilligers in het onderzoek moesten een cognitieve taak verrichten et op de achtergrond verschillende geluiden. Ze moesten aangeven hoe hinderlijk zij geluiden vonden terwijl elektroden op hun hoofd hun hersenactiviteit registreerden. Zo kwamen de onderzoekers erachter dat mensen geluiden hinderlijker vinden naarmate ze meer betekenis hebben. Muziek of flarden van gesprekken bleken voor veel meer afleiding te zorgen bij de deelnemers.

Kantoortuin
Vooral de kantoortuin moet het ontgelden in het onderzoek omdat het erg lastig is hinderlijk geluid te weren uit zo’n omgeving. Als het zou lukken om betekenisvolle spraak te maskeren met een ander, betekenisloos tegengeluid, zou dat grote winst opleveren voor een comfortabel akoestisch klimaat in de kantoortuin.


Bron: www.arbo-online.nl

Eerder door u bekeken