Keuzesystematiek handschoenen

11-12-2019 De juiste handschoenen kiezen is niet altijd eenvoudig. Wat betekenen de symbolen en letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoenen zet? Deze beslisboom geeft inzicht in de te maken keuzes en de betekenis van de symbolen, cijfers en letters. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen.

De basis voor het stappenplan is de risico- inventarisatie & evaluatie. Daaruit blijkt tegen welke (rest)risico’s de drager moet worden beschermd. Zijn het mechanische, chemische, elektrische, biologische, hitte of koude of een combinatie van risico’s?

Welke handschoenen?

Per risico is een beslisboom opgenomen waarmee het benodigde beschermingsniveau gespecificeerd wordt met de daarbij behorende markering op de handschoen. De markering bestaat meestal uit een symbool en een codering die de mate van impact aangeeft. Als alle relevante risico’s zijn doorgelopen selecteert u de handschoenen waarop de desbetreffende markering en codering is aangebracht.

De Keuzesystematiek is te downloaden op www.nen.nl/handschoenen, u kunt kiezen voor de complete pdf of voor een deel hiervan.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Titia Gerritsma, Consultant Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ werkt actief mee aan de totstandkoming van Europese normen in het kader van verordening (EU) 2016/245 "Persoonlijke beschermingsmiddelen". Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken