“Kleurenpoeders bij Color Run gevaar voor gezondheid”

20-03-2017 Kleurenpoeders, zoals die vaak worden gebruikt bij evenementen als Color Runs, zijn soms brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.

Bij het gebruik van kleurenpoeders bij een evenement, moeten er maatregelen worden genomen om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken.

RIVM heeft bekeken wat er internationaal bekend is over kleurenpoeders en mogelijke risico’s. Uit deze verkenning blijkt ook dat sommige kleurenpoeders explosief en brandbaar kunnen zijn. Daarnaast blijkt dat kleurenpoeders gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Er is geen overzicht van de samenstelling van de kleurenpoeders die worden aangeboden in Nederland.

De producent is verantwoordelijk voor de veiligheid van het product. Ook heeft de organisator van een evenement de verantwoordelijkheid om veilige producten aan te bieden op het evenement.

Bron: Arbozone

Eerder door u bekeken