Koffie branden met masker?

13-10-2015 Koffie is voor velen een noodzaak om een werkdag goed te beginnen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat werknemers van koffiebranderijen en barista’s die zelf koffie branden, grote kans hebben op luchtwegaandoeningen. Moeten straks werknemers in een koffietentje een volgelaatsmasker dragen zoals voorgeschreven in NEN-EN 136?

Bij het branden van koffie komen de stoffen butaandion (ook wel bekend als diacetyl) en 2,3-pentanedione vrij. Dat was al bekend, maar tot nog toe dacht men dat deze stoffen vooral vrijkomen na toevoeging van een smaakstof aan koffie. Dat blijkt nu dus anders te liggen; ook het branden is niet gevrijwaard van risico.

Het gaat uiteraard wat ver werknemers in koffietentjes in een volgelaatsmasker te laten rondlopen, maar toch: NEN denkt met u mee. In NEN-EN 136 en NEN-EN 140 vindt u meer informatie over ademhalingsbescherming die op vele plekken noodzakelijk is.

Bron: www.arbo-online.nl

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

De normen
Er zijn veel normen als het gaat over de bescherming van lijf en leden, u vindt alle onderwerpen op beschermingssoort gerangschikt. In het recente verleden werd per kwartaal een overzicht van de gepubliceerde normen en normontwerpen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gemaakt, deze is vervangen door een online versie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deelname aan een normcomissie kunt u contact opnemen met mw Stephanie Jansen, (015) 2 690 441 of via industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Stephanie Jansen, NEN-Industrie en veiligheid

industrieveiligheid@nen.nl

(015) 2 690 441

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!