Lancering Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur

28-04-2014 Tot nu toe kon een ondernemer niet vaststellen of de adviseur die hij inhuurt, ook beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en competenties. Daarom is het 'Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur' ontwikkeld, ofwel NTA 8595, waarin de competenties van een erkend risicoadviseur zijn vastgelegd. Op 26 mei wordt het Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur officieel gelanceerd bij NEN in Delft.

De noodzaak voor een beroepsprofiel voor erkende risicoadviseurs was voor iedereen duidelijk. Brandveiligheid, (cyber)diefstal, ziekteverzuim van personeel: Ondernemers zagen soms door de bomen het bos niet meer bij het beheersen van (niet) verzekerbare bedrijfsrisico's.

Bijeenkomst

Op 26 mei worden de gebundelde visies en belangen van adviseurs, inhoudelijke deskundigen, verzekeraars en andere belanghebbende partijen gedeeld. Bezoekers worden in een middag op de hoogte gesteld van het doel, werking en effect van het beroepsprofiel. Dienstenmarketing 'goeroe' Wouter de Vries legt verder op zijn eigen unieke wijze uit hoe je jezelf kunt onderscheiden.

Platform Erkend Risicoadviseur

Het profiel heeft concreet vorm gekregen, het certificatietraject voor persoonsgebonden certificatie is in volle gang, en er is een platform (www.nen.nl/erkendrisicoadviseur) ontwikkeld waar partijen zich bij aan kunnen sluiten en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Het platform biedt een podium om kennis en kunde van organisatie en deelnemer op het gebied van risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid te delen. Bovendien biedt het toegang tot een uniek netwerk.

Kritische blik

Dienstenmarketing 'goeroe' Wouter de Vries, één van de bekendste auteurs over dit onderwerp, vertelt hoe men zichzelf kan onderscheiden, één van de kernwaarden van het Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur. De Vries' stijl kenmerkt zich door een frisse blik en kritische houding, tenslotte kan kritiek ook waardevolle inzichten opleveren. Daarom zijn niet alleen mensen welkom die het beroepsprofiel een warm hart toedragen, maar ook diegenen die nog niet helemaal overtuigd zijn van het doel en de werking in de praktijk.U bent van harte welkom op 26 mei!

Meer informatie

Voor meer informatie over het platform gaat u naar www.nen.nl/erkendrisicoadviseur.

Eerder door u bekeken