Markttoezicht verhoogt veiligheid

04-11-2013 De Inspectie SZW heeft in 2011 en 2012 met betrekking tot verschillende arbeidsmiddelen inspecties uitgevoerd met als doel de veiligheid van arbeidsmiddelen bij de bron te verhogen.

Daarvoor zijn in zowel de handelsfase (fabrikanten, importeurs en distributeurs van arbeidsmiddelen) als in de gebruiksfase (gebruikers van arbeidsmiddelen) inspecties uitgevoerd.

Er zijn onder andere bij bowlingbanen, hefbruggen, stalschermen en doekenreiniger inspecties uitgevoerd. Uit de resultaten van de inspecties en op basis van de ervaringen van de inspecteurs blijkt dat veel marktdeelnemers het proces voor het op de markt brengen van veilige producten niet echt begrijpen. Men weet wel dat een product aan iets moet voldoen, maar wat er exact moet gebeuren is hen niet bekend.

Bowlingbanen

De inspectieresultaten laten zien dat de naleving slecht was: bij 83 procent van de geïnspecteerde bedrijven was sprake van risico op beknelling en verplettering. In 2013 worden weer inspecties uitgevoerd. Hierbij wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de maatregelen, zoals genoemd in de door de bedrijven opgestelde plannen van aanpak, zijn uitgevoerd en de bowlingmachines voldoen aan de regelgeving. Als dit niet het geval is wordt handhavend opgetreden.

Hefbruggen

Bij importeurs en handelaren van hefbruggen is in 55 procent van de gevallen handhavend opgetreden omdat de producten niet voldeden aan de eisen. Bij de inspecties werd duidelijk dat veel importeurs en handelaren niet goed op de hoogte waren van de productregelgeving. Zo was het voor een aantal van hen niet duidelijk dat bij import van producten uit landen die niet tot de Europese Ruimte behoren, waaronder China, zij volgens de productregelgeving aangemerkt worden als fabrikant en moeten voldoen aan de bijbehorende verplichtingen.

Stalschermen

Verschillende fabrikanten waren niet op hoogte van het feit dat het door hen geproduceerde stalscherm aangemerkt moet worden als ‘machine’ en daarom moet voldoen aan de verplichtingen van de machinerichtlijn. Naar aanleiding van de inspecties van Inspectie SZW heeft het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in samenwerking met een expert uit het veld een Nederlandse technische afspraak (NTA 8344) ontwikkeld die nu het uitgangspunt vormt voor de constructie van veilige stalschermen.

Doekenreinigers

De gecontroleerde fabrikant van de doekenreiniger was onvoldoende bekend met de gevaren die aan het gebruik van zijn machine verbonden waren. Zo was er bij het ontwerp van deze machine geen goede risicobeoordeling opgesteld.

Toekomst

Er moet een effectieve manier komen om de kennis over de productwetgeving bij zowel fabrikanten als importeurs op peil te brengen om daarmee de naleving te verbeteren. Daarbij wordt ook bekeken welke rol brancheorganisaties kunnen spelen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van door de Douane gegenereerde informatie met betrekking tot importeurs van goederen. De samenwerking met andere toezichthouders zowel nationaal als internationaal wordt verder versterkt.

Eerder door u bekeken