“Meer tekortkomingen bij kermisattracties”

28-07-2017 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2016 tijdens 94 inspecties 136 tekortkomingen bij kermisexploitanten geconstateerd. Dat is meer dan in de jaren 2014-2015, toen er 199 overtredingen werden geconstateerd tijdens 149 inspecties.

Tekortkomingen zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een opstellingsinspectie of van een geldig keuringscertificaat. Twaalf kermisattracties voldeden niet aan de technische eisen. Bij vier daarvan betrof het veiligheidsbeugels die niet aan de eisen voldeden of onveilige elektrische installaties.

Risicogericht
De NVWA onderzocht in 2016 risicogericht in hoeverre kermisexploitanten zich houden aan de veiligheidsregels. Risicogericht inspecteren houdt in dat kermisattracties en -exploitanten worden geïnspecteerd waarvan de verwachting is dat hier de meeste of de ernstigste afwijkingen zijn. Daaruit volgt dat inspectieresultaten geen representatief beeld van alle kermissen en exploitanten geven.

In totaal legde de NVWA 30 maatregelen op, variërend van schriftelijke waarschuwingen tot een onmiddellijke buitengebruikstelling, al of niet in combinatie met een boete.


Bron: NVWA

Normen
In de norm NEN-EN 13814 Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken – Veiligheid staan alle veiligheidseisen voor 'gevaarlijke' attractietoestellen zoals achtbanen.

Andere attracties, zoals draaimolens, vallen onder het onlangs herziene Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS)

Meer informatie
Wilt u mee praten over deze normen, stuur een e-mail naar iv@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met Okke-Jaap Prent, consultant Industrie en veiligheid

iv@nen.nl

(015) 2690180

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!