Mijlpaal voor NEN: Overeenkomst vloeibaar aardgas getekend door Staatssecretaris

11-02-2015 Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en verschillende partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen ondertekenden op 10 februari de Safety Deal LNG (Liquefied Natural Gas). Hiermee leggen de partijen, verenigd in het Nationaal LNG Platform, vast dat zij zich gezamenlijk inspannen voor een veilig transport en gebruik van het vloeibare aardgas in Nederland. Dit doen zij via het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma, een onderzoeksprogramma gefaciliteerd door NEN.

LNG is schoner dan traditionele transportbrandstoffen en draagt daarom bij aan het beperken van luchtvervuiling, zoals fijn stof. Motoren die op LNG draaien zijn bovendien stiller. De in 2012 gesloten Green Deal Rijn en Wadden was het startsein voor het gebruik van LNG in de Nederlandse transportsector, zowel scheepvaart als wegtransport.

Veiligheid voorop

Een voorwaarde voor grootschalig gebruik van deze nieuwe brandstof door binnenvaartschepen en vrachtwagens is natuurlijk dat dit op een veilige manier moet gebeuren. Het doel van het programma is dan ook om via kennisontwikkeling te komen tot passende regelgeving, normen en handleidingen. Bijvoorbeeld over het verlenen van vergunningen voor gebruik en opslag van LNG door tank- en bunkerstations.

Staatssecretaris Mansveld hecht aan veilig gebruik en opslag van LNG, maar wil ook dat de voorwaarden die hieraan gesteld worden niet onnodig knellend zijn voor de transportsector. Nederland loopt voorop in de toepassing van LNG. Juist daarom is het belangrijk dat kennis en regelgeving samen met bedrijven, overheden, kennisinstituten en ook met de brandweer tot stand komen.

In 2013 liet Mansveld de Tweede Kamer weten Safety Deals als onderdeel van het Programma Duurzame Veiligheid op te nemen. De Safety Deal LNG is een van de eerste voorbeelden hiervan.

De rol van NEN

Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van IenM (350.000 euro), het ministerie van Economische Zaken (350.000 euro), het ministerie van Veiligheid en Justitie (90.000 euro) en het bedrijfsleven (350.000 euro).

Op basis van de expertise om met verschillende partijen tot breed gedragen afspraken te komen is NEN gevraagd het Programmamanagement van het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma op zich te nemen.

Meer informatie

Lees meer over het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma.
Voor meer informatie: Paula Bohlander, Programmamanager, e-mail IV@NEN.nl.

Speciale trainingen

In samenwerking met de programmaraad zijn er een tweetal trainingen ontwikkeld rondom PGS 33-1 en PGS 33-2. Als u beide trainingen volgt ontvangt u een combinatiekorting!


Training Introductie LNG vulstations voor motorvoertuigen met PGS 33-1 zijn richtlijnen opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidsafstanden belangrijk.

Inschrijven PGS 33-1

Training PGS 33-2: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen licht toe hoe de eisen uit PGS 33-2 in de praktijk toe te passen. Wat komt er kijken bij het verlenen van een vergunning, wat zegt de PGS over afleverinstallatie in werking, welke verantwoordelijkheden en rollen zijn er en hoe zit het met de veiligheidsmaatregelen.

Inschrijven PGS 33-2

Eerder door u bekeken