NEN 3011:2015 voor veiligheidstekens gepubliceerd

05-03-2015 De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is op 1 maart gepubliceerd. De norm vervangt hiermee de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen en NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’. NEN 3011 richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, en geeft, waar van toepassing, voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens.

NEN 3011 beschrijft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes ter voorkoming van ongevallen en brandbestrijding. Daarnaast geeft de norm informatie over evacuatie en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen.

In de nieuwe versie van NEN 3011 (2015) zijn de strijdigheden van NEN 3011:2004 vervangen of wordt nu verwezen naar de internationale norm NEN-EN-ISO 7010 ‘Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens’. Vanwege de voortdurende uitbreidingen in NEN-EN-ISO 7010 zijn in NEN 3011:2015 alleen de voor Nederland van toepassing zijnde symbolen opgenomen die (nog) niet in NEN-EN-ISO 7010 voorkomen. Voor de overige symbolen wordt verwezen naar de internationale norm.

NEN 6088:2002 voor de vluchtwegaanduiding voor de brandveiligheid van gebouwen was nagenoeg volledig in strijd met NEN-EN-ISO 7010, daarom zijn de enkele nog relevante bepalingen opgenomen in NEN 3011.

Internationaal afgesproken veiligheidstekens

De ontwikkeling van internationale veiligheidstekens loopt nog door, dus NEN-EN-ISO 7010 wordt steeds aangevuld wanneer een set veiligheidstekens klaar is. Zodra een aanvullingsblad Europees aanvaard is, geldt deze ook in Nederland.

NEN 3011:2015 verwijst naar de meest actuele versie van NEN-EN-ISO 7010, inclusief aanvullingsbladen. Meer informatie over deze normen kunt u hier inzien.

Bouwbesluit

Voor wat betreft vluchtroutebeschrijving behoudt het huidige Bouwbesluit de verwijzing naar NEN 6088:2002.

Lees het artikel over het Bouwbesluit per 1 juli 2015 aangepast.

Meer informatie

Heeft u vragen over het bestellen van NEN 3011:2015, dan kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice: telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Eerder door u bekeken