NEN lanceert ‘Werken met NEN 8112’

08-02-2017 Organisaties hebben terecht veel aandacht voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers, en daarmee voor hun continuïteit. Hiertoe zijn zij ook wettelijk verplicht. Traditioneel wordt die veiligheid geborgd door diverse afdelingen, procedures en maatregelen. De herziene norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) brengt hier samenhang in. Bij de norm biedt NEN nu ‘Werken met NEN 8112’, een digitale tool waarmee organisaties een geïntegreerde bedrijfsnoodorganisatie op maat kunnen opzetten en onderhouden.

De herziene NEN 8112 BNO vervangt NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112:2010 Leidraad voor ontruimingsplannen. Nieuw aan de norm en de BNO-tool is dat ze uitgaan van een samenhangend pakket van drie categorieën beheersmaatregelen, namelijk bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (afgekort: BIO). Deze benadering maakt het mogelijk om een optimale balans te creëren tussen de verschillende categorieën maatregelen, zowel wat betreft doelmatigheid als wat betreft benodigde (management)aandacht en investeringen. De integrale benadering houdt ook in dat de drie categorieën maatregelen gelijkwaardig zijn. Het ligt dan ook voor de hand om opzet en onderhoud door een multidisciplinair team te laten uitvoeren.

Procesnorm waarbij eigen ambitieniveau bepalend is
Een bedrijfsnoodorganisatie is altijd maatwerk. De nieuwe norm is een procesnorm gebaseerd op het risico-denken. Naast het wettelijk minimum dat voor de desbetreffende sector geldt, bepaalt het eigen ambitieniveau de uiteindelijke maatregelen om risico’s te voorkomen en hoe (snel) in te grijpen bij een calamiteit. Voor brand in een kantoorgebouw vol zelfredzame mensen gelden andere maatregelen dan voor een verpleeghuis. En een museum heeft natuurlijk bovendien de ambitie om – naast bezoekers en medewerkers – kunstschatten in veiligheid te brengen.

Vijf stappen
De BNO-tool bevat vijf overzichtelijke stappen voor het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie. Onderhoud vindt plaats door de stappen periodiek na te lopen:

  1. Risicoanalyse
  2. Beheersmaatregelen
  3. Ontwerp
  4. Implementatie
  5. Borging

De BNO-tool geeft bij iedere stap praktische informatie; voor verdere verdieping kunnen gebruikers doorklikken naar allerlei achtergrondinformatie. Gaat u hier naar de BNO-tool.

Informatiebijeenkomst

Op 14 maart vindt er een gratis informatiebijeenkomst plaats over NEN 8112 en Werken met NEN 8112. Het programma bestaat onder andere uit:
- Een toelichting op de nieuwe norm door de voorzitter van de normcommissie;
- Toelichting op de tool door een lid van het ontwikkelteam;
- Demonstratie van de BNO-tool (Werken met 8112).

U krijgt ruim de tijd om met de leden van de normcommissie van gedachte te wisselen. Wij zien u graag op 14 maart a.s. om 13.30 uur in Delft.

Voor aanmelding en meer informatie over de bijeenkomst gaat u www.nen.nl/event-nen8112

Meer informatie

Voor meer informatie over Werken met NEN 8112, BNO-tool: NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.

Heeft u een inhoudelijke vraag over de norm: Femke Stoverinck, NEN Industrie & Veiligheid, email: iv@nen.nl

Eerder door u bekeken