NEN omarmt Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’

07-02-2014 Op het ‘Alles is Gezondheid’-congres dat woensdag 5 februari werd gehouden in Oegstgeest, heeft Piet-Hein Daverveldt namens NEN een zogeheten pledge ondertekend over preventie en gezondheid. Met het ondertekenen van deze pledge heeft NEN zich, net zoals 31 andere organisaties, verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’.

Aangezien normafspraken een belangrijke maatschappelijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid en veiligheid van mensen, zowel in privesfeer als op het werk, wil NEN zich graag verbinden. Dat is ook precies waar NEN de afgelopen 100 jaar al aan heeft gewerkt en zich in de toekomst voor wil inzetten: het bieden van een omgeving waarin stakeholders op elk willekeurig kennisterrein kunnen samenkomen om afspraken te maken en vast te leggen die bijdragen aan innovatie, gezondheid en veiligheid van mensen.

Binnen het kader van het programma ‘Alles is Gezondheid’ zal NEN zich in de komende vier jaar inzetten, onder meer door een aantal activiteiten uit te voeren in samenwerking met de maatschappelijke partners. Zo wordt begin maart de webtool ‘Zelfdiagnose Duurzame Inzetbaarheid’ gelanceerd. Deze is gebaseerd op de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van Medewerkers' en in samenwerking met de verschillende partners ontwikkeld. De webtool bestaat uit diverse modules waarmee iedere organisatie de organisatie-eigen denkbeelden, de manier van werken, het dagelijkse gedrag en de resultaten in kaart kan brengen en een toekomstvisie kan ontwikkelen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Een zelfverklaring kan vervolgens gebruikt worden om dit eenduidig naar buiten toe te communiceren en ook andere organisaties te inspireren.

Ook zal NEN als mede-initiatiefnemer van het platform ‘Duurzaaminjewerk.nl’ de bedrijven, maatschappelijke partners en de overheid blijven ondersteunen bij het integraal invoeren van duurzame inzetbaarheid binnen de organisaties met behulp van de de NPR 6070, de webtool en kennisoverdracht. Uiteraard zal NEN de ontwikkelingen qua duurzame inzetbaarheid zowel nationaal als internationaal monitoren en periodiek evalueren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant, via arbeid@nen.nl.


Eerder door u bekeken