NEN onderzoekt veilig werken aan windturbines

11-11-2014 NEN is gestart met een onderzoek naar de borging van veiligheidsmaatregelen voor personeel tijdens onderhoud en installatie aan windturbines. Het onderzoek betreft zowel de on- als offshore windindustrie.

In een relatief jonge branche als de windindustrie zijn onderhoudsprocessen en installatiemethoden nog niet uitgekristalliseerd. Bedrijven in de sector zijn veelal in de fase van learning by doing en nemen zelf maatregelen op het moment dat zij onveilige situaties aantreffen. Dit zorgt ervoor dat in de sector een verscheidenheid aan bedrijfsnormen is ontstaan om de veiligheid van onderhouds- en installatiemonteurs te waarborgen.

Twee documenten

Er zijn momenteel twee referentiedocumenten waarin het veilig werken aan windmolens wordt geborgd:

  1. Een Europese norm NEN-EN 50308:2004 voor het veilig ontwerp van windturbines. Deze norm is verouderd, nauwelijks bekend in de sector en wordt ook bijna niet gebruikt.
  2. Een arbocatalogus windenergiebedrijven om de veiligheid van monteurs tijdens hun werkzaamheden te waarborgen, maar deze is nog volop in ontwikkeling en de toepassing van de richtlijnen uit deze catalogus verschilt per bedrijf.

Het is van groot belang dat bedrijven uit de sector veel tijd en kapitaal investeren in het ontwikkelen van (arbo-)veiligheidsbeleid. Maar als iedereen dat voor zichzelf doet, is dat een kostbare en inefficiƫnte investering. Het delen van kennis op dit gebied kan bovendien leiden tot een hogere kwaliteit van (arbo-)veiligheidsborging.

Internationale norm

Omdat veel windenergiepartijen internationaal opereren, ligt de ontwikkeling van een internationale norm voor de hand. Het is dan ook niet voor niets dat de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) hiervoor een initiatief is gestart. Het is de bedoeling dat met dit initiatief aan de wetgeving op het gebied van machine- en persoonlijke veiligheid kan worden voldaan. In het onderzoek dat NEN uitvoert, wordt momenteel gepeild hoe de Nederlandse windenergiesector tegen deze ontwikkeling aankijkt.

Doe mee!

U kunt meedoen aan het ontwikkelen van deze internationale norm en ervoor zorgen dat de kennis vanuit Nederland ook worden meegenomen in de nieuwe internationale norm.

Dat is goed voor de veiligheid van alle onderhouds- en installatiemonteurs en geeft Nederlandse bedrijven eveneens de mogelijkheid nieuwe markten te betreden, waarop zij dan een competitief voordeel hebben dankzij hun internationaal erkende (arbo-)veiligheidsbeleid.

Meer informatie

Wilt u deelnemen aan dit project of eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Robby Veders of Martijn Geertzen via industrieveiligheid@nen.nl, telefoon (015) 2 690 136.

Eerder door u bekeken