NEN organiseert interactieve workshop ‘Duurzame inzetbaarheid’

18-03-2015 Nederland speelt een voorlopersrol in de ontwikkeling van het concept duurzame inzetbaarheid. Daarmee worden werkenden klaargestoomd voor een globaliserende en sterk veranderende arbeidsmarkt. De NEN-commissie ‘HRM’ legt onderlinge afspraken in dit werkveld vast in normen, en werkt mee aan de internationale (ISO-)norm ‘Sustainable employability. Vrijdag 24 april organiseert de commissie een interactieve workshop voor HR-professionals om hun kennis op dit gebied verder uit te breiden en te delen met vakgenoten.

De workshop ‘Duurzame inzetbaarheid’ biedt HR-professionals de gelegenheid om hun stem te laten horen, mee te denken vanuit hun dagelijkse praktijk en onderdeel uit te maken van de Nederlandse consensus op dit gebied.

Om de ideeënstroom op gang te brengen zal Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN spreken over de toekomst van werk. Jan Plak van Siemens en Marcel Reijmerink van Achmea komen vertellen hoe zij binnen hun bedrijf bezig zijn met het implementeren van duurzame inzetbaarheid.

Vervolgens gaan deelnemers zelf aan de slag in kleine, begeleide werkgroepen om vraagstukken over duurzame inzetbaarheid te analyseren en te bespreken. De resultaten worden plenair besproken met een expertpanel.

De conclusies van de dag komen op de agenda van de HRM-normcommissie en worden gebruikt om normen te verbeteren of te initiëren.

Achtergrond

Het belang van duurzame inzetbaarheid is door Nederlandse werkgevers, werknemers en de overheid lang en breed onderkend. Nederland heeft te maken met toegenomen internationale concurrentiedruk en de Nederlandse beroepsbevolking vergrijst en ontgroent; er moet op een andere manier gewerkt en geleefd worden om het sociale stelsel te behouden.

Het optimaal inzetten van de huidige beroepsbevolking is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om dit succesvol te kunnen doen, zijn onderlinge afspraken (vastgelegd in normen) tussen belanghebbenden en experts onontbeerlijk. Normen zorgen voor kennisdeling en tonen de consensus over een specifiek onderwerp. Omdat duurzame inzetbaarheid niet ophoudt aan de grens, werkt NEN ook mee de ISO-norm ‘Sustainable employability’.

Meer informatie

Aanmelden voor de workshop kan via de evenementenpagina.
Voor inhoudelijke informatie over dit onderwerp of over het normalisatieproces: Robby Veders, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 136 of e-mail robby.veders@nen.nl.

Eerder door u bekeken