NTA helpt bij melding bedrijfsongevallen

15-02-2016 Uitglijden, struikelen of een andere manier van vallen zijn vaak de oorzaak van bedrijfsongevallen. Ook zijn medewerkers vrij vaak het slachtoffer van bedreigingen, bijten en schoppen. Dat becijferde onlangs het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is overigens een speciale NTA voor het melden van ongevallen op het werk: NTA 8031:2012 nl. Die helpt bij het verplicht melden van bedrijfsongevallen.

Het CBS bekeek ongelukken die ervoor zorgden dat werknemers minstens vier dagen lang niet konden werken. Het gaat daarbij om 88.000 van de in totaal ongeveer 240.000 arbeidsongevallen in 2014. In 29 procent was er sprake van valpartijen, in 22 procent ging het om verbaal of fysiek geweld. Daarnaast is 16 procent van de werknemers geraakt door een (vallend) voorwerp en is 12 procent bekneld geraakt.


Registeren verplicht

Het is belangrijk dergelijke incidenten te registeren. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers een lijst bij te houden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van langer dan drie werkdagen. Ook is de werkgever verplicht arbeidsongevallen die volgens de Arbowet meldingsplichtig zijn, bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) te melden. Onder meldingsplichtige ongevallen worden arbeidsongevallen verstaan die leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood.
Bron: Arbo-online / CBS


NTA 8031

NTA 8031:2012 beschrijft variabelen voor de registratie van arbeidsongevallen door werkgevers. Het gaat over de registratie van meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties, gevaarlijke handelingen en ongevallen met EHBO. De NTA sluit aan bij denkwijze van OHSAS en VCA. Registratie die volgens de NTA wordt gedaan is geschikt voor analyse en benchmarking. Analysemethoden zelf zijn niet opgenomen in deze NTA.

Eerder door u bekeken