NTA voor registratie arbeids- en bedrijfsongevallen

01-05-2013 Er is een Nederlands Technische Afspraak, NTA 8031, voor registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. NTA 8031 beschrijft variabelen voor het opzetten van een uniforme ongevalsregistratie. De NTA is bedoeld voor werkgevers.

Het doel van NTA 8031 is om werkgevers een handvat te bieden voor het opzetten van een effectieve ongevalsregistratie. Hiermee krijgen ze meer inzicht en kunnen analyses gemaakt worden om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan de registratie worden gebruikt voor benchmarking. De NTA staat los van de wettelijke verplichting om een registratie bij te houden.

Registratie: waardevolle informatie

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om een lijst bij te houden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie dagen. Daarnaast is de werkgever verplicht arbeidsongevallen te rapporteren die door Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) als meldingsplichtig worden bestempeld. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt.

Gegevens over meldingsplichtige ongevallen bevatten waardevolle informatie over de veiligheid op de werkplek. Meldingsgegevens geven echter alleen inzicht in ernstige ongevallen. Niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties bevatten ook waardevolle informatie. NTA 8031 kan door werkgevers worden gebruikt voor het registreren van zowel meldingsplichtige als niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen en ongevallen met EHBO.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de NTA: ir. Mirjam van der Gugten, consultant Arbeid.

Norm

NTA 8031:2012 nl

Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen

Deze NTA beschrijft variabelen voor de registratie van arbeidsongevallen door werkgevers. Het betreft de registratie vanmeldingsplichtige en niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties, gevaarlijke handelingen en ongeva...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken