NVWA: ‘Meeste consumentenproducten zijn veilig’

20-12-2016 De meeste non-food consumentenproducten kunnen veilig worden gebruikt. Dat staat in de Staat van productveiligheid, een publicatie van de NVWA. De Staat van productveiligheid beschrijft wat het thema productveiligheid voor de NVWA als toezichthouder inhoudt, welke partijen verantwoordelijk zijn voor het produceren, verhandelen en het gebruik van veilige consumentenproducten en welke risico’s er zijn op het gebied van consumentenproducten.

Het stelsel van wet- en regelgeving, normering, voorlichting en toezicht dat moet zorgen voor goede productveiligheid, functioneert naar behoren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan zich zo als toezichthouder richten op de meest risicovolle producten. Maar het feit dat steeds meer producten via buitenlandse webshops worden verkocht, bemoeilijkt het toezicht wel. Veel van die internetaankopen van buiten Europa gaan immers voorbij aan alle controles en belanden rechtstreeks bij de consument.

Onveilige producten
Ondanks inspanningen van de overheid, het bedrijfsleven en consumenten, komen er toch nog steeds onveilige apparaten op de markt, zo blijkt uit de Staat van productveiligheid. Een voorbeeld zijn de USB-laders, waarvan uit NVWA-onderzoek onlangs bleek dat 59 procent niet deugde. Het beeld van welke productgroepen letsels kunnen opleveren en waar het risico op overige (gezondheids-)schade het grootst is, vormt de NVWA aan de hand van een aantal indicatoren als aantallen binnengekomen meldingen van consumenten en bedrijven, inspecties, letselregistraties, eigen laboratoriumonderzoek, et cetera.

Nieuwe ontwikkelingen
De NVWA probeert in haar toezichthoudende rol zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door bij onderzoeken aandacht te besteden aan goedkope producten en producten die verkocht worden via buitenlandse webshops. Door voorlichting, publiekswaarschuwingen over onveilige producten en inspectieresultaten te publiceren op de eigen website is de NVWA consumenten behulpzaam bij het kiezen van een veilig product.

Bron: www.nvwa.nl

Eerder door u bekeken