Nederland kritisch over EU-voorstel arbeidsomstandigheden

06-10-2014 Nederland steunt grotendeels de thema’s die de EU-Commissie ziet als prioriteiten op het terrein van arbeidsomstandigheden (werkgerelateerde stress, vergrijzing, duurzame inzetbaarheid, preventie van beroepsziekten en nieuwe opkomende arbeidsrisico’s zoals gevolgen van het gebruik van nanotechnologie). Dat schrijft minister Timmermans in een brief aan de Tweede Kamer. Toch is er ook kritiek.

Punten waarop Nederland een kritische houding neemt ten opzichte van het voorgesteld EU-kader, zijn er ook. Zo ziet Nederland wat betreft de handhaving alleen een rol voor de lidstaten. Verder moet bestaande wetgeving gemoderniseerd worden en ontdaan van onnodige details. Er moet een omslag komen naar doelvoorschriften, waaraan zo mogelijk, gezondheids- of veiligheidskundige (grens)waarden zijn gekoppeld, ten koste van middelvoorschriften.

Nederland wil ook dat de Commissie snel stappen zet naar concrete normen ten aanzien van de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen. De Commissie geeft zelf aan dat in de EU jaarlijks bijna 100.000 werknemers sterven aan de gevolgen van door het werk veroorzaakte vormen van kanker.

Tot slot wil Nederland geen nieuwe Europese statistische verplichtingen, zoals voor beroepsmatige blootstelling en arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en de kosten en baten op het gebied van arboregelgeving. Dit moet binnen de bestaande Europese statistische verplichtingen ook mogelijk zijn.

Bron: Arbozone

Eerder door u bekeken