Neem deel aan herziening norm oppervlakte van kantoorwerkplekken

25-02-2020 In november 2019 heeft NEN een informatiebijeenkomst georganiseerd over de nationale norm NEN 1824 ‘Oppervlakte van kantoorwerkplekken’. Met de aanwezigen is besproken of deze norm toe is aan een herziening. De conclusie van de middag was dat deze norm inderdaad toe is aan herziening omdat de manier van werken in een kantooromgeving is veranderd in de afgelopen jaren. Zo wordt er vaker gebruik gemaakt van flexibele werkplekken en kantoortuinen.

Deze week wordt er veel aandacht besteed aan gezond en veilig werken in kantoortuinen. Nederlandse bedrijfsartsen krijgen veel klachten over het werken in een kantoortuin, een open kantoorruimte met meer dan acht collega's. Dat blijkt uit een rondgang onder ruim negentig leden van de NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, gedaan door het KRO-NCRV programma De Monitor. Meer dan negentig procent zegt dat de werknemers die bij hen komen de kantoortuin als één van de oorzaken van hun verzuim noemen.

Norm als handvat

De norm over oppervlakte van kantoorwerkplekken is genoemd als handvat om de werkplek in te richten. In deze norm wordt vanuit ergonomisch oogpunt beschreven wat de minimumeisen zijn voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van kantoorwerkplekken. Huidige en toekomstige ontwikkelingen hebben impact op de oppervlakte van de werkplek in een kantoor. De werkomstandigheden in een kantoortuin vragen extra aandacht. Daarom is vanuit de markt de wens uitgesproken om de norm te herzien.

Deelnemen aan normcommissie

In normcommissies zijn verschillende marktpartijen vertegenwoordigd met ieder een belang in relatie tot het onderwerp. NEN streeft naar een evenwichtige samenstelling van de normcommissie en nodigt daarom verschillende belanghebbenden uit om input te leveren. NEN 1824 is van belang voor onder andere werkgevers, werknemers, arbodiensten, fabrikanten en importeurs van kantoormeubilair, architecten en projectontwikkelaars. Alle belanghebbende partijen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de herziening van NEN 1824. Met de normcommissie wordt een projectplan inclusief begroting afgestemd voordat de herziening van start gaat.

Meer informatie

Vragen over wat een herziening van deze norm betekent voor kantoortuinen? Stuur een e-mail naar communicatie@nen.nl. Interesse om deel te nemen aan de herziening van NEN 1824? Stuur een e-mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken