Niet alle kermisattracties voldoen aan veiligheidseisen

29-04-2016 De meeste kermisattracties in ons land zijn veilig. Maar bij 124 kermisattracties die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht, blijkt dat 34 niet aan alle eisen voldoen.

Bij deze kermisattracties moesten maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen. Zes attracties werden onmiddellijk stilgelegd, één moest worden hersteld. Er werden zes aankondigingen tot verzegeling gedaan, zestien boeterapporten opgemaakt en vijf waarschuwingen uitgedeeld. De gerichte inspecties vonden plaats in 2014 en 2015.

Risico's
De gevolgen van niet naleven van de wettelijke regels of onjuist gebruik van een attractie kunnen groot zijn. Onderdelen kunnen afbreken, constructies kunnen falen, veiligheidsbeugels kunnen haperen of attracties kunnen door een onjuiste opstelling omvallen. Dit kan grote gevolgen hebben voor gebruikers en omstanders.

Bron: NVWA

Normen
In de norm NEN-EN 13814 Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken – Veiligheid staan alle veiligheidseisen voor 'gevaarlijke' attractietoestellen zoals achtbanen. De norm wordt momenteel herzien en zal eind van het jaar in zijn nieuwe vorm verschijnen.

Andere attracties, zoals draaimolens, vallen onder het onlangs herziene Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS)

Meer informatie
Wilt u mee praten over deze normen, stuur een e-mail naar iv@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met Hans Weber van NEN-Industrie en veiligheid

iv@nen.nl

(015) 2690180

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!