Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk

15-01-2019 Het criterium van 2 uur voor het onderbreken van beeldschermwerk is komen te vervallen. Deze absolute norm in het Arbobesluit past volgens de overheid niet meer bij het tegenwoordige beeldschermwerk. Dat staat in een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines.

Werken in de moderne tijd brengt allerlei vormen van beeldschermwerk met zich mee, zoals werken op de tablet, de mobiele telefoon, de laptop en plaats- en tijdonafhankelijk werk. De overheid waarschuwt wel tegelijkertijd dat dat regelmatig pauzeren een noodzaak blijft.

Het vervallen van de 2-uursnorm doet niets af aan de zorgverplichting van de werkgever. Hij moet nog steeds het werk zo indelen dat medewerkers niet aan één stuk door achter het beeldscherm zitten. Regelmatig pauzeren blijft dus noodzakelijk voor gezonde beeldschermwerkers. Onder meer om klachten door langdurig zitten te voorkomen of om oog- en stressklachten daar waar mogelijk tegen te gaan. En natuurlijk om de kans op klachten aan armen, schouders en nek (RSI, CANS) tot een minimum te beperken.

Beoordelingsinstrument
TNO heeft een beoordelingsinstrument ontwikkeld voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Die checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk.

Bron: Arbo Online

Normen voor beeldschermwerk

Er zijn diverse ergonomienormen voor beeldschermwerk, afgestemd op de beeldschermen die tegenwoordig worden gebruikt en het werken met displays. De EN-ISO 9241-reeks gaat over de weergave en leesbaarheid van displays. De EN 894-reeks gaat over de veiligheid van machines en het ontwerp van de displays en controlepanelen op deze machines. Bijvoorbeeld:

Eerder door u bekeken