Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer

07-02-2017 Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet aangenomen.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbowet heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen’. In de volksmond spreken we van het wetsvoorstel voor de gewijzigde of vernieuwde Arbowet of kortweg de nieuwe Arbowet.

De nieuwe wet treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 juli dit jaar.

Bron: www.arbo-online.nlEerder door u bekeken