Nieuwe arbo handreiking moet veiligheidsrisico’s door taal voorkomen

13-01-2020 Miscommunicatie door taal wordt steeds meer gezien als veiligheidsrisico. Om dit te bestrijden, heeft het SER Arboplatform de nieuwe arbo handreiking Taal en veiligheidsrisico’s gepubliceerd.

De nieuwe handreiking Taal en veiligheidsrisico’s bevat tips om taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s op het werk in te schatten. Ook biedt de handreiking bijpassende maatregelen en achtergrondinformatie.

Miscommunicatie probleem
Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om miscommunicatie door taal te beheersen. Dat blijkt vaak lastig. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken om veilige en onveilige situaties te duiden, blijken in de praktijk niet of onvoldoende te werken. Cijfers van de Inspectie SZW geven aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies een oorzaak kan zijn van zware ongevallen.

Doelgroep
De handreiking richt zich allereerst op vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij kunnen teksten uit de handreiking overnemen in de sectorale arbocatalogus en deze meer toespitsen op hun branche. Maar ook werkgevers en werknemers kunnen de handreiking voor hun eigen bedrijf gebruiken.

Stappenplan
De handreiking is opgesteld als een stappenplan voor bedrijven en organisaties. Dit stappenplan kan een plaats krijgen in de arbocatalogus en in de branche-RI&E.

Bron: SER

Eerder door u bekeken