Nieuwe basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet

06-06-2017 De Inspectie SZW heeft weer een nieuwe basisinspectiemodule (BIM) gepubliceerd, de basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet.

De arbeidsinspecteur kan de BIM Arbeidstijdenwet gebruiken om vast te stellen of er in een bedrijf of instelling onderzoek nodig is naar de naleving van de Arbeidstijdenwet. Ook geeft de module hem houvast bij de manier waarop hij dit onderzoek kan uitvoeren. Het niet naleven van de normen voor arbeids- en rusttijden verhoogt het risico op arbeidsongevallen en vergroot de kans op (beroeps)ziekten.

BIM
De basisinspectiemodules (BIM’s) zijn geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Het gaat om algemene beschrijvingen van werkwijzen. Inspecteurs mogen hiervan afwijken. De modules zijn opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek.

Bron: Inspectie SZW

Eerder door u bekeken