Nieuwe digitale RI&E-methodiek

17-10-2016 Arbodienstverlener Stigas heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in agrarische en groene sectoren. Het nieuwe RI&E-systeem is samen met ondernemers uit de praktijk ontworpen.

Het gaat om een digitaal systeem dat eenvoudig en toegankelijk is. En dat telers daarnaast aanzet tot het nemen van actie en het doorvoeren van verbeteringen. Stigas’ doelstelling is om werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de agrarische en groene sectoren te helpen productief en met plezier aan het werk te blijven. Een RI&E met bijbehorend plan van aanpak zijn daarvan belangrijke pijlers.

Gratis kennismaken
De nieuwe RI&E-methodiek is vooral bedoeld voor mechanisch loonwerk, hoveniers en groenvoorziening, glastuinbouw en varkenshouderij. Andere sectoren zullen in de loop van dit najaar volgen. De komende tijd kunnen 75 bedrijven in het agrarisch loonwerk gratis kennismaken met de nieuwe digitale RI&E.

Bron: www.arbo-online.nl

Eerder door u bekeken