‘Nieuwe’ producten en benamingen Safety Culture Ladder

19-03-2020 De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) introduceert ‘nieuwe’ producten en productnamen.

Deze producten golden voorheen alleen als onderdeel van de zogenaamde ‘TenneT pilot’ en binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw, maar worden nu breed beschikbaar gesteld. Partijen kunnen sinds 1 maart kiezen voor een volledige certificatie of een ander SCL product. Er is niets veranderd aan de inhoudelijke eisen. Er wordt wel onderscheid gemaakt in het toetsingsregime:


Meer Veiligheidsladdernieuws

  • Bij een SCL Original wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd.
  • Bij een SCL wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%.
  • Bij de SCL Light start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats.
  • De Approved Self Assessment is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. De certificerende instelling controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd.
  • SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.
  • SCL Light geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.
  • Bij de Approved Self Assessment wordt geen statement afgegeven en dus ook geen trede indicatie. De LCI geeft enkel een bewijs af dat de zelfevaluatie naar behoren is uitgevoerd.


Meer informatie

Meer informatie over de productnamen en het toetsingsregime, staan toegelicht in het CvD besluit.

De wijziging vraagt ook om nieuwe templates voor de diverse certificaten, dan wel statements. Deze zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 april, beschikbaar zijn voor certificerende instellingen.

Aanpassingen in het register
Het register van certificaathouders op de website wordt aangepast. De nieuwe productnamen zullen worden toegevoegd. De certificaten en verklaringen (huidige SAQ+ overzicht) worden tevens in één register geplaatst. Zodra dit voltooid is wordt dit zichtbaar op de website. Certificerende instellingen en projectpartners worden apart geïnformeerd over de wijzigingen.

De Approved Self Assessment
Voor één van de nieuwe producten, de Approved Self Assessment, wordt een nieuwe SAQ webtool gelanceerd. Deze komt binnenkort online beschikbaar. Deze verkorte SAQ moet gebruikt worden voor de Approved Self Assessment. Zie voor extra toelichting het CvD besluit.

Bron: Safety Culture Ladder
Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de Veiligheidsladder kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoon 015 2 690 180 of via e-mail info@veiligheidsladder.org.

Voor meer informatie over de trainingen en de Webtool kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice via telefoon 015 2690 391 of via e-mail klantenservice@nen.nl.

Eerder door u bekeken