Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid

17-11-2016 Vanaf 14 november kunnen bedrijven zich inschrijven om subsidie te krijgen voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10.000 euro. De inschrijving sluit 25 november weer.

Duurzaam inzetbaar zijn werkenden die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief aan het werk zijn. Bedrijven en organisaties die de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers serieus nemen, hebben vaak een lager ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit en medewerkers die hun werk met plezier uitvoeren. Projecten binnen deze regeling raken medewerkers direct en daarom wordt in dit subsidietijdvak het belang van de betrokkenheid van medewerkers nog intensiever benadrukt.

Bedrag
Er is voor de aanvraagronde 13 miljoen euro beschikbaar. Elk project moet minimaal een omvang hebben van 12.000 euro aan subsidiabele kosten. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10.000 euro. De andere helft is voor eigen rekening.


Bron: Agentschap SZW

NPR 6070:2010 Sturen op duurzame inzetbaarheid
De richtlijn biedt bedrijven handvatten en een scan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een instrument voor het bevorderen van vitaliteit, inzetbaarheid en werkvermogen van medewerkers.
Lees meer en download de gratis whitepaper

Eerder door u bekeken