Noodkreet Glazenwassersregister voor gezamenlijke aanpak malafide glazenwasserspraktijken

22-01-2015 Het VARA televisieprogramma RamBam heeft onderzoek gedaan naar de concurrentiestrijd tussen glazenwassers. Met een verborgen camera hebben zij laten zien dat malafide glazenwassers met hand en tand wijken voor zich claimen. Naar aanleiding van deze voorvallen hebben de programmamakers contact gezocht met de betreffende gemeentes, maar deze gaven aanvankelijk geen gehoor. Een probleem waar het Glazenwassersregister al langer tegenaan loopt.

Het Glazenwassersregister is door de glazenwassersbranche opgericht naar aanleiding van voortdurende signalen van zowel consumenten als glazenwassers. Consumenten die zelf een glazenwasser zoeken merken dat kiezen onmogelijk is. Bonafide glazenwassers die eerlijk hun diensten aanbieden, merken dat sommige concurrenten het hen, desnoods met geweld, onmogelijk maken om in een bepaalde wijk te werken. Dat dit probleem in Nederland omvangrijk en ernstig is, blijkt uit eerdere onderzoeken.

Consumenten kunnen op de website van het Glazenwassersregister een Registerglazenwasser zoeken. De aangesloten glazenwassers voldoen aan alle criteria, waaronder respect voor keuzevrijheid van de consument, aanbieden van elektronisch betalen, facturen waarop bedrijfs- en bankgegevens staan vermeld en ze hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Verder biedt deze website ook informatie over bijvoorbeeld wat te doen bij misstanden als bedreiging en geweld.

Hoog tijd voor een landelijk beleid met gemeentelijke aanpak

Het Glazenwassersregister heeft in het verleden met meerdere gemeentes geprobeerd het gesprek aan te gaan, maar slechts één gemeente (Purmerend) heeft hier gehoor aan gegeven. Ook de glazenwassers vinden betrokkenheid van de overheid noodzakelijk. Ze geven aan dat meldingen van misstanden niet serieus worden genomen en hebben daarom het gevoel dat niemand hen beschermt. Het gevolg is dat zij hierdoor bepaalde wijken mijden, of zelfs het vak van particuliere glazenwasser opgeven.

Het wordt hoog tijd dat er gehoor wordt gegeven aan de noodkreet van deze branche, zodat er een gezonde markt ontstaat waarin de consument zijn eigen glazenwasser kan kiezen. Het Glazenwassersregister nodigt bij deze gemeenten, maar ook de politiek, politie en andere handhavende instellingen uit, om in gesprek te gaan en oplossingsrichtingen te bekijken. Het Glazenwassersregister roept op om gezamelijk op te treden en een landelijk beleid te maken met en een regionale aanpak. Op naar een schone particuliere glazenwassersmarkt.

NTA 8336

Het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), brancheorganisatie Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben de handen ineengeslagen en het Glazenwassersregister op 22 april 2013 opgericht. Afspraken zijn gemaakt over wat de registereisen zijn en vervolgens zijn deze vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8336 ‘Glazenwassersregister voor de particuliere markt – Eisen en toetsingsmethodiek'. Centrum voor de Ambachtseconomie is nu de eigenaar van het register en het beheer wordt uitgevoerd door NEN.

Meer informatie

Voor meer informatie over NTA 8336 of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met het cluster Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 357, of e-mail IndustrieVeiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken