Norm voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd

01-03-2018 NEN 8333 ‘Beschermende kleding – Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met permethrine’ is gepubliceerd.

Bescherming tegen tekenbeten is belangrijk voor iedereen die regelmatig in de natuur werkt of recreëert. Kleding geïmpregneerd met permethrine is hiervoor een persoonlijk beschermingsmiddel. De markt voor dergelijke kleding groeit dan ook snel. Het is niet altijd duidelijk of deze kleding voldoende bescherming biedt en veilig is. Op initiatief van belanghebbenden in de markt is er een norm ontwikkeld waarin de eisen zijn vastgelegd waaraan deze kleding moet voldoen.

Juiste bescherming

Teken zijn een potentieel risico voor werknemers en recreanten in het groen, zoals in natuurgebieden, het bos, parken en tuinen. Wanneer iemand tijdens het werk de ziekte van Lyme oploopt, is er sprake van een beroepsziekte. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer om tekenbeten te voorkomen. Kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten is hiervoor een hulpmiddel. De norm NEN 8333 omschrijft de kwaliteitseisen voor deze kleding en hoe deze kleding gebruikt en onderhouden moet worden. De eisen die zijn vastgelegd in NEN 8333 zijn met name relevant voor fabrikanten en leveranciers van de kleding. Voor werkgevers en werknemers is duidelijk dat kleding die aan de norm voldoet veilig en effectief is. Daarbij is het belangrijk dat de kleding op de juiste manier wordt onderhouden door gebruikers.

Doorontwikkeling

Op basis van NEN 8333 wordt een Europese norm ontwikkeld binnen de technische commissie voor beschermende kleding. Het streven is om een geharmoniseerde norm te maken die overeenstemming aantoont met de Europese wetgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit project is inmiddels goedgekeurd en start in april 2018.

Informatie voor gebruikers

Beschermende kleding tegen tekenbeten is een goed beschermingsmiddel, maar moet onderdeel zijn van een pakket maatregelen, zoals ook het controleren van het lichaam op teken. Op www.nen.nl/teken staat een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden in relatie tot bescherming tegen tekenbeten en NEN 8333.

Deelnemen en meer informatie

Geïnteresseerden in het Europees doorontwikkelen van NEN 8333 zijn van harte welkom. Voor actieve betrokkenheid wordt een investering in tijd en financiën gevraagd. Voor informatie over deze norm of informatie over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Norm

NEN 8333:2018 nl

Beschermende kleding - Bedekkende kleding die helpt te beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig ...

NEN 8333 heeft betrekking op kleding die tegen teken beschermt en daarmee bescherming biedt tegen de ziekte van Lyme. Het gaat hierbij om kleding die zijn beschermende werking ontleent aan het behandelen van de stof met permethrine. Naast eisen aan d...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken