Norm voor telescopische ladders is herzien

21-03-2019 Onlangs is NEN-EN 131-6:2019 Ladders - Deel 6: Telescopische ladders gepubliceerd. De norm is de herziening van EN 131-6:2015 en. De norm specificeert de algemene ontwerpkenmerken, specificaties en testmethodes en definieert voorwaarden voor leunende en staande telescopische ladders.

In deze herziening zijn technische aanpassingen gemaakt met betrekking tot de sterktetest in gebruikspositie, duurzaamheidstest voor de complete ladder, asymmetrische buigtest en gedetailleerdere specificaties en afstemming binnen de NEN-EN 131-serie.


Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De commissie ‘Ladders en Trappen’ heeft tot doel om inbreng te leveren op de normen die in Europees verband in ontwikkeling zijn met betrekking tot de veiligheid van (draagbaar) klimmateriaal. Binnen de Europese commissie CEN/TC 93 ‘Ladders’ wordt de hele serie EN 131 herzien. De nieuwe herziening van de EN 131-serie is van belang omdat vanuit Europa druk wordt uitgeoefend om de wetgeving op het gebied van ladders te harmoniseren. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl of bel 015 2 690 180

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen en informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Titia Gerritsma, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Voor informatie over het bestelproces: NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Norm

NEN-EN 131-6:2019 en

Ladders - Deel 6: Telescopische ladders

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken