Norm voor valbescherming, EN 795, geharmoniseerd

14-01-2016 De Europese Commissie heeft EN 795:2012 'Personal fall protection equipment – Anchor devices' als geharmoniseerde norm gepubliceerd in het Official Journal. Hiermee is de versie uit 1996 als geharmoniseerde norm vervangen.

De harmonisatie betekent dat de norm officieel in overeenstemming is met de Europese Richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG).

Maar let op: dit geldt niet voor alle typen verankeringsvoorzieningen. Er is ook een warning gepubliceerd. De warning geeft aan dat type A, C, en D geen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn en hiermee ook niet onder de richtlijn vallen. Producten die tot deze drie typen behoren mogen niet met CE-markering volgens de PBM-richtlijn op de markt worden gebracht. Lees de volledige warning.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze type normen, neemt u dan contact op met Stephanie Jansen via iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken