Normen voor eenheid in etiketten voor brandblussers

29-07-2020 Bij het periodieke onderhoud van brandblussers wordt een geel etiket op de blusser geplakt. Hierop staat de datum van het onderhoud en de planning van het volgende onderhoud. Er zijn twee normontwerpen gepubliceerd om dit soort etiketten hetzelfde te maken voor draagbare en verrijdbare blustoestellen. Het gaat hierbij om NEN 2559 en NEN 2659. Commentaar leveren is mogelijk tot 1 november 2020.

De voorgestelde wijzigingen in de normen betreffen de etiketten voor:

  • jaarlijks onderhoud;
  • houdbaarheidsdatum blusstof;
  • uitgebreid onderhoud en revisie;
  • niet gebruiksklaar.

Deze etiketten gaan ook gelden voor brandslanghaspels (NEN-EN 671-3) en droge blusleidingen (NEN 1594). Omdat dit de enige verandering is, worden deze twee normen niet in ontwerp gepubliceerd.

REOB

Overige wijzigingen in NEN 2659 is dat onder andere de term ‘REOB’ uit de normtekst is gehaald en naar de aanvullende informatie verplaatst. Dit betekent dat ook andere deskundige personen (die voldoen aan bijlage E) het onderhoud kunnen uitvoeren, zonder dat de REOB-certificatie zijn waarde verliest. Hiermee is de normtekst voor verrijdbare blustoestellen zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de normtekst voor draagbare blustoestellen.

Overige wijzigingen

De tekst over halonblussers wordt geschrapt. Aangenomen mag worden dat deze niet meer voorkomen. Tenslotte worden enkele redactionele verbeteringen voorgesteld.

Meer informatie

Leveren van commentaar op de norm kan op www.normontwerpen.nen.nl voor 1 november 2020.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant bouw & installatie, telefoon 015 2 690 324 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Brandweeruitrusting’ houdt zich bezig met
CEN/TC 70 - Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 191/WG 6 - Gas extinguishing Systems and components
CEN/TC 192 -Fire and Rescue Service Equipment
en volgt:
ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting
ISO/TC 21/SC 2 - Manually transportable fire extinguishers.
Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl

Eerder door u bekeken