Normontwerp ISO 45001 in februari gepubliceerd

14-01-2016 Normontwerp van ISO 45001 'Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use' verschijnt in februari. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) dat zich bezig houdt met de revisie.

Leest u het interview met de voorzitter van ISO/PC 283 over het nut en noodzaak van ISO 45001, 'Why the world needs ISO 45001 for workplace safety'.

HLS

De nieuwe ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) te combineren. ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de HLS.

Commentaar

De daadwerkelijke publicatie van ISO/DIS 45001 wordt in via Arbomail en KAM-mail van februari bekend gemaakt. Het is dan voor alle belanghebbenden mogelijk om commentaar te geven op het normontwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meewerken aan de normen? Neemt u dan contact op met Stepahnie Jansen, NEN Industrie & Veiligheid, e-mail: iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken