Normontwerp voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd

12-03-2020 Het tekenseizoen komt er weer aan. De kleding die claimt te beschermen tegen tekenbeten moet ook echt bescherming bieden. De eisen voor de beschermende kleding die is behandeld met permethrin staan in het normontwerp prEN 17487.

Kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) en moet aan de Europese verordening 2016/425 voldoen. Om overeenstemming met deze PBM-verordening aan te tonen, wordt een Europese norm ontwikkeld.

Het normontwerp is gepubliceerd voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld is met de biocide permethrin. Het is voor iedereen mogelijk om tot 14 april 2020 commentaar te geven op dit concept via normontwerpen.nen.nl.

Beschermende kleding tegen tekenbeten

Uit onderzoek blijkt dat een van de meest effectieve maatregelen voor het voorkomen van tekenbeten het dragen van met permethrin behandelde kleding, met lange mouwen en broekspijpen, is. Het is alleen niet altijd duidelijk hoe effectief en veilig die kleding is en hoe gebruikers met de kleding om moeten gaan. Op initiatief van belanghebbenden in de markt is er een norm ontwikkeld waarin de eisen zijn vastgelegd waaraan deze kleding moet voldoen, waaronder ook de onderhoudsvoorschriften.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon 015 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl. Bekijk ook de lijst met veelgestelde vragen op nen.nl/teken.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Stuur voor deelname aan of meer informatie een mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken