Normontwerp voor waarschuwingskleding gepubliceerd

06-05-2019 De CEN werkgroep voor zichtbaarheidskleding en accessoires (CEN/TC 162/WG 7) heeft een nieuwe norm gemaakt voor waarschuwingskleding – prEN 17353 ‘Beschermende kleding - Waarschuwingskleding voor niet-professioneel gebruik - Beproevingsmethoden en eisen’.

Het toepassingsgebied van de norm is verbeterde zichtbaarheid door kleding of accessoires (enhanced visibility). Door de waarschuwingskleding is een persoon overdag, tijdens schemer of ’s nachts herkenbaar. Deze norm maakt onderscheid tussen dag- en nachtzichtbaarheid en richt zich op ‘medium-risk’ situaties. De fluorescerende kleuren op de kleding zorgen voor zichtbaarheid overdag. De retroreflectie zorgt voor zichtbaarheid in de avond wanneer er licht op schijnt. Naast eisen voor de kleuren en de retroreflectie schrijft de norm ook afmetingen en locatie op de kleding voor. Het gebruik van LED is nog niet in deze norm opgenomen.

In de norm zijn verschillende typen gedefinieerd voor drie situaties:

 1. Type A – alleen zichtbaarheid in daglicht is nodig via fluorescerend materiaal
 2. Type B – alleen zichtbaarheid in het donker is nodig via retroreflectie
  1. Type B1 – vrij hangende retroreflecterende accessoires die beweging zichtbaar maken
  2. Type B2 – alleen (permanent of tijdelijk) retroreflecterend materiaal op de armen en/of benen dat beweging zichtbaar maakt
  3. Type B3 – retroreflecterend materiaal op torso of torso en armen en/of benen voor herkenbaarheid van het silhouet van een persoon
 3. Type C – zichtbaarheid in daglicht, schemer en het donker is nodig via fluorescerend materiaal en retroreflectie


De norm is een vervanging van de al bestaande normen:

 • NEN-EN 1150 ‘Beschermende kleding – Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor niet-professioneel gebruik – Beproevingsmethoden en eisen’
 • NEN-EN 13356 ‘Zichtbaarheidsaccessoires voor niet-professioneel gebruik – Beproevingsmethoden en eisen’


Norm NEN-EN-ISO 20471 blijft geldig
NEN-EN-ISO 20471 ‘Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid – Beproevingsmethoden en eisen’ blijft de geldende norm voor zichtbaarheidskleding wanneer er een hoog risico op bijvoorbeeld een aanrijding is.

Commentaar indienen
Tot 6 juni 2019 kan er door belanghebbenden commentaar worden geleverd op het normontwerp. NEN verzamelt het commentaar van de Nederlandse belanghebbenden en zorgt dat het commentaar op Europees niveau wordt ingediend. In mei is er een vergadering met de Nederlandse normcommissie waarin wordt besproken welk commentaar wij vanuit Nederland gaan indienen. Al het commentaar wordt gebruikt om een nieuwe versie van de norm te maken. Het streven is om de norm daarna definitief te publiceren.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, Consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beschermende kleding’ houdt zich bezig met de normontwikkeling omtrent alle normen voor beschermende kleding die een persoonlijk beschermingsmiddel zijn. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl.

Bekijk de normoverzichten voor Persoonlijke beschermingsmiddelen.


Norm

NEN-EN 17353:2019 Ontw. en

Beschermende kleding - Waarschuwingskleding voor niet-professioneel gebruik - Beproevingsmethoden en...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken