Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

24-02-2020 Door de transitie naar een circulaire economie ontstaan kansen om veiliger te leren omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in een rapport een aantal aanbevelingen opgesteld voor de omgang met ZZS in een circulaire economie.

Zo zijn er bijvoorbeeld voor veel stoffen al grenswaarden vastgesteld. Maar het kan nog beter en daarom is het tijd voor fase 2, zo vindt de EU.

Nieuwe doelen
Zo moeten er ook grenswaarden komen voor gevaarlijke (kankerverwekkende en mutagene) stoffen die tot nu toe buiten beschouwing bleven. Ook moet er meer aandacht komen voor wetgeving die in het uiterste geval kan leiden tot eisen die elkaar tegenwerken. De EU stelt daarom de volgende maatregelen voor:
Op korte termijn is het volgens het rapport belangrijk om producten en materialen te kiezen die voorrang krijgen bij het realiseren van een veilige circulaire productketen. Ook zou er een beleidsvisie met tussentijdse doelen moeten komen.

Uitwerking en aanpassing
De aanbevelingen zullen worden uitgewerkt en aangepast aan de hand van de snel veranderende vraag naar deze stoffen door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het RIVM biedt de mogelijkheden aan om de stoffen te monitoren tijdens de overgang naar een circulaire economie. Dat is noodzakelijk om te bepalen of hergebruik inderdaad veilig gebeurt.

Meer weten?
Lees het volledige rapport van de RIVM

Meer informatie
Wilt u mee praten over de normen? Neemt u dan contact op met NEN Industrie & Veiligheid via iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken