Omgevingswet definitief uitgesteld

09-11-2017 De inwerkingtreding van de Omgevingswet is definitief vastgesteld op 1 januari 2021. Oud-minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dat voordat ze terugtrad laten weten. Eerder al gaf de oud-bewindsvrouw aan dat de wet niet, zoals eerder het plan was, in 2019 in werking zal treden. De vertraging heeft mogelijk gevolgen voor de publicatiedatum van enkele PGS-richtlijnen.

Eén van de AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die onder deze wet valt, het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), verwijst naar PGS-richtlijnen die in het beheer van NEN zijn. De PGS-richtlijnen worden momenteel gereed gemaakt voor de komst van deze nieuwe wetgeving. Wat het uitstellen van de Omgevingswet betekent voor de publicatiedatum van de PGS-richtlijnen is momenteel nog onduidelijk.

Bron: Rijksoverheid

Eerder door u bekeken