Onderzoek naar nieuwe en opkomende risico's op het werk

29-04-2016 De tweede editie van ESENER-2 is verschenen. Dit OSHA onderzoek kijkt bij 50.000 Europese bedrijven naar gezondheidsrisico's op de werkplek. Focus ligt daarbij op psychosociale risico's, participatie en belemmeringen en stimulansen om tot actie over te gaan. Doel is nationaal vergelijkbare informatie te genereren die helpt om tot beter beleid te komen dat risico's zo goed mogelijk tegengaat of afdekt.

Met de thematiek raakt het rapport direct aan het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Meer weten daarover? In NPR 6070 vindt u een handige webtool die u helpt uw medewerkers gezond te houden.

Eén van de bevindingen van het rapport is onder andere dat de dienstensector blijft groeien. De meest genoemde risicofactoren zijn het moeten omgaan met lastige klanten, leerlingen, patiënten (58 procent van de organisaties in de EU-28), gevolgd door vermoeiende of pijnlijke houdingen (56 procent) en repetitieve bewegingen van de hand of arm (52 procent). Wat die laatste twee onderwerpen betreft, is er wellicht veel nuttigs te lezen in ISO/TR 12295, over manuele handelingen en statische werkhoudingen.

Dit rapport (pdf) borduurt voort op de eerste versie uit februari 2015.

Bron: OSHA Europe

(015) 2690180

Eerder door u bekeken