Ontwerp NEN 3011 veiligheidstekens voor commentaar gepubliceerd

02-09-2014 NEN heeft Ontwerp NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’ voor commentaar gepubliceerd. Dit normontwerp geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. Belanghebbenden kunnen tot 1 november hun commentaar indienen.

Vanwege de voortdurende uitbreidingen in NEN-EN-ISO 7010 zijn in Ontwerp NEN 3011 alleen de voor Nederland van toepassing zijnde symbolen opgenomen welke (nog) niet in NEN-EN-ISO 7010 (met inbegrip van A1:2014, A2:2014 en A3:2014) staan en wordt voor de overige symbolen verwezen naar NEN ISO 7010.

Ontwerp NEN 3011 richt zich meer op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, met waar van toepassing voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens. Het is van toepassing op alle soorten ruimten en andere locaties, vooral werkomgevingen en openbare ruimten, en alle ruimten waar het nodig is om veiligheidsinformatie kenbaar te maken door veiligheidsborden, zoals bepaald in NEN-EN-ISO 7010.

Relatie met NEN-EN-ISO 7010

Door de overname van ISO 7010 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs als Europese norm is ook Nederland als Europese lidstaat verplicht alle met deze norm strijdige nationale normen te herzien, waaronder NEN 3011:2004 en NEN 6088:2002.
In Ontwerp NEN 3011 zijn de strijdigheden van NEN 3011:2004 vervangen of wordt nu verwezen naar NEN-EN-ISO 7010. NEN 6088 was nagenoeg volledig in strijd met NEN-EN-ISO 7010, daarom zijn de enkele nog relevante bepalingen nu opgenomen in Ontwerp NEN 3011.

Commentaar indienen

Het is mogelijk om Ontwerp NEN 3011 in te zien en er commentaar op te leveren via www.normontwerpen.nen.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 november 2014.

Planning

Na sluiting van de commentaarperiode behandelt de normcommissie ‘Grafische Symbolen’ het commentaar op het normontwerp. De commentaarindieners worden vervolgens op de hoogte gesteld of en hoe hun commentaar is verwerkt. Daarna wordt de definitieve norm gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het normontwerp cont u contact opnemen met ir. Ying Ying Lau, (consultant NEN Industrie en Veiligheid), telefoon (015) 2 690 180 of e-mail arbeid@nen.nl.

Eerder door u bekeken