Ontwikkeling ISO-norm arbomanagement gestart

04-11-2013 De internationale projectgroep ISO/PC 283 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements’ is onlangs voor het eerst in Londen bij elkaar gekomen. Het doel van de bijeenkomst was om te werken aan de nieuwe norm ISO 45001. OHSAS 18001 dient als basis voor deze nieuwe norm.

Ook Nederland was via NEN vertegenwoordigd bij de bijeenkomst. Er waren 83 afgevaardigden aanwezig vanuit 27 landen.

Diverse landen hebben een presentatie gegeven in Londen. Vanuit Nederland hebben TenneT TSO en NEN samen een presentatie verzorgd over een mogelijke verbreding van de scope rondom de werkplek. De presentatie is positief ontvangen en wordt meegenomen in de discussies rondom de ontwikkeling van de norm. Verder is er in verschillende groepen gewerkt aan een werkdocument. Inmiddels heeft de projectgroep een eerste document (Working Draft) gereed.

Planning

In maart 2014 komt de internationale projectgroep voor de tweede keer bij elkaar. Het is de planning dat de definitieve norm in oktober 2016 wordt gepubliceerd.

Meepraten

NEN heeft een Nederlandse normcommissie opgericht. De Nederlandse normcommissie ontvangt alle documenten vanuit de internationale projectgroep en kan hierop commentaar indienen. Vanuit de Nederlandse normcommissie zijn er leden die naar de vergaderingen van de internationale projectgroep gaan. Het is nog steeds mogelijk om lid te worden van de normcommissie. Voor lidmaatschap wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Eerder door u bekeken