Ontwikkelingen in normen voor fysieke belasting

06-09-2017 Europees en mondiaal werken partijen hard aan de ontwikkeling en herziening van normen voor ergonomie, en fysieke belasting in het bijzonder. Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie is vooral bekend in arbeidssituaties.

Onderwerpen
Eén van de werkgebieden van ergonomie is fysieke belasting. De werkhouding is hierbij belangrijk, maar ook bewegingen tijdens het werk spelen een rol. Tillen, dragen, duwen en trekken zijn hier voorbeelden van. Daarnaast heeft het aantal bewegingen, rotaties en repeterende handelingen invloed op het lichaam. Voor deze belastingen zijn diverse normen gepubliceerd zoals:
• NEN-EN 1005-reeks 'Veiligheid van machines – Menselijke fysieke belasting',
• NEN-ISO 11228-reeks 'Ergonomie – Handmatig verplaatsen van lasten' en
• NEN-ISO 11226 'Ergonomie – Evaluatie van statische werkhoudingen'.

Werken aan machines
Voor werkplekken bij machines is een norm ontwikkeld die op dit moment wordt herzien - NEN-EN-ISO 14738 Veiligheid van machines - Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines'. De norm stelt eisen aan de werkplek, specifiek de werkhouding bij staand en zittend werk en een werkpositie waarbij een werknemer tegen iets aanleunt. Het gaat om de houding van het lichaam, maar ook de toegestane reikwijdte van armen en de nodige hoofdbewegingen om het werk uit te voeren.

Deze norm is geharmoniseerd onder de machinerichtlijn. Dit houdt in dat er in de Annex een specifieke referentie is opgenomen aan welke delen van de wet de norm invulling geeft.

Cyclisch industrieel werk
Het nieuwste project wil een herstelmodel ontwikkelen voor cyclisch industrieel werk. In de norm staan procedures voor het bepalen van de duur en verdeling van de hersteltijd in een werkdag voor industriële werkzaamheden waarbij repeterende handmatige activiteiten worden uitgevoerd. Onder andere de duur van de dienst, het aantal pauzes en het type werkproces bepalen de benodigde hersteltijd. Door het optimaal inregelen van hersteltijd blijven medewerkers inzetbaar.
Het voorstel voor dit project ligt ter stemming voor. Deze stemming bepaalt of er voldoende interesse in deze nieuwe norm is. Nederlandse belanghebbenden kunnen aangeven of het onderwerp van de norm interessant genoeg is om er een norm voor te ontwikkelen door een email te sturen naar iv@nen.nl.

Meer informatie
Het is mogelijk actief deel te nemen aan de Europese en mondiale normontwikkeling voor ergonomie.

Op de websites van CEN en ISO zijn de volledige werkprogramma's te bekijken:
• Werkprogramma ISO/TC 159 ‘Ergonomics’
• Werkprogramma CEN/TC 122 ‘Ergonomics’

Voor meer informatie: Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, 015 - 2 690 180 of iv@nen.nl. Aan deelname aan normalisatie zijn kosten verbonden.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid.

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Terug naar:

Agenda Arbeid