Overtredingen inademen kwartsstof sterk afgenomen

28-08-2015 Het aantal overtredingen in de bouwsector waarbij bouwvakkers kwartsstof inademen, is het laatste jaar aanzienlijk verminderd. Werden bij controles in de bouw in 2013 nog bij 57% vertredingen geconstateerd, bij de laatste gehouden controle (eind 2014) was dit percentage gedaald naar 36%. Toch blijft controle en goede bescherming nodig.

De Inspectie SZW constateert dat de gedragsverandering in de bouw, als het gaat om blootstelling aan kwartsstof, succesvol is geweest.

Het lijkt zo onschuldig, stof dat vrijkomt bij het bewerken van steen, maar het is levensgevaarlijk. Dit stof, kwartsstof genoemd, is namelijk kankerverwekkend. Duizenden bouwvakkers hebben er dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld als ze boren, zagen en schuren in beton. In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof.

Controles blijven nodig

De Inspectie SZW vindt ondanks de dalende trend in het aantal overtredingen, wel dat controles noodzakelijk blijven. Niet alleen omdat er toch nog overtredingen worden geconstateerd. Maar ook omdat de Inspectie ziet dat niet altijd de juiste maatregelen getroffen worden of dat omwille van de korte tijdsduur maar eventjes de bescherming achterwege wordt gelaten. Ook is de genomen maatregel niet altijd effectief. Het aanschaffen van een stofzuiger en daar willekeurig alles op aansluiten, of toepassen van waternevel, wil dus niet zeggen dat het altijd in orde is en de grenswaarde niet wordt overschreden.

Normen voor gelaatsmaskers

NEN biedt verschillende normen op het gebied van beschermingsmiddelen, waaronder adembescherming. Kijk bijvoorbeeld eens in NEN-EN 140:1998 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken. Of NEN-EN 136:1998 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Volgelaatmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken.

Bron: InspectieSZW

Eerder door u bekeken