PGS drukapparatuur gereed voor commentaar

12-08-2015 PGS 34 staat klaar voor commentaar. In deze nieuwe PGS "Drukapparatuur met PS < 0,5 bar" worden richtlijnen opgesteld die zorgen voor de technische integriteit van stationaire drukapparatuur, installatieleidingen, appendages, en stelsels daarvan in Nederland met PS < 0,5 bar tot volledig vacuüm (= -1 bar), voor de gehele levenscyclus van de apparatuur. U kunt tot 16 augustus uw commentaar inleveren.

De PGS kent in grote lijnen dezelfde structuur als het WBDA (Warenwetbesluit drukapparatuur), en ook de voorschriften van deze PGS zijn soortgelijk geformuleerd als de artikelen uit deze wetgeving.

Evenals in het WBDA wordt in PGS 34 drukapparatuur ingedeeld aan de hand van de stof die de apparatuur bevat, en de afmetingen van de apparatuur (volume, diameter). De indeling bepaalt de risicocategorie voor nieuwbouw en of de apparatuur wordt aangewezen voor keuring voor ingebruikneming en herkeuring.

Uitzondering
PGS 34 is niet van toepassing op bovengrondse verticale cilindrische tanks met een vlakke bodem voor de opslag van vloeistof met een maximale temperatuur die niet hoger is dan het atmosferisch kookpunt.

Commentaar leveren
U kunt op het concept van PGS 34 commentaar leveren door in de wijzigingstabel eventuele wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. Reacties kunnen tot uiterlijk 16 augustus 2015 gestuurd worden naar pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 34 in het laatste kwartaal van 2015 wordt gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over PGS kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid via e-mail: industrieveiligheid@nen.nl, op rechtstreeks met pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Eerder door u bekeken