PGS op Schakeldag

31-07-2014 Rijkswaterstaat hield op 26 juni in Utrecht de jaarlijkse Schakeldag. Zoals ieder jaar was PGS te vinden op het marktplein. Dit keer samen in een stand met het programma 'Truck van de toekomst'.

Het thema van de Schakeldag was dit jaar toekomstbestendigheid. Daarom was er extra aandacht voor PGS 33 over LNG afleverinstallaties. Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquified Natural Gas (LNG), is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector (zowel wegvervoer als binnenvaart), aangezien LNG een hoge energiedichtheid heeft en relatief lagere uitstoot aan luchtvervuilende stoffen.

Erik Buthker, voorzitter van het PGS 33 team, gaf tijdens een van de sessies ook een presentatie hierover. Veel bezoekers hebben de PGS stand bezocht en we kunnen daarom ook spreken van een geslaagde dag.

Meer informatie

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in de folder die is uitgedeeld met daarin informatie over LNG, de PGS 33-1 training, relevante normen en de meest recente meerjarenplanning, dan kunt u de digitale brochure downloaden.

PGS Brochure

Training PGS 33-1

Vragen?

Heeft u nog andere vragen over de PGS'en dan kunt u deze stellen via pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl of bellen met het secretariaat (015) 2 690 120.

Eerder door u bekeken