Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte van Lyme. Deze wordt veroorzaakt door de beet van een teek, die vooral in het voorjaar en de zomer actief is. Eén op de vijf teken is drager van de ziekteverwekkende bacterie. Hoe bescherm je je medewerkers in de natuur hiertegen en wat kunnen ze zelf doen?

Iedereen die weleens een wandeling maakt in de natuur kan de ziekte oplopen. Dat geldt ook voor mensen die voor hun werk veel buiten zijn of met (dode) dieren werken. Wat kun je als werkgever doen om besmetting bij medewerkers te voorkomen en de gevolgen bij eventuele besmetting te verkleinen?

  • Maak een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), met een beschrijving van de risicogebieden en -werkzaamheden. Plan werkzaamheden als het kan zo veel mogelijk buiten risicovolle perioden.
  • Stel een gedegen plan van aanpak op en maak een checklist waarop staat wie in de organisatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van tekenbeten.
  • Zorg voor beschermende, geïmpregneerde kleding en insectenwerende middelen.
  • Zorg voor goede voorlichting: laat medewerkers weten dat teken de ziekte van Lyme kunnen overdragen, wat de risicosituaties en de verschijnselen zijn, hoe ze hun lichaam en hun kleding systematisch kunnen onderzoeken op teken en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben.
  • Laat medewerkers een teek snel en goed verwijderen en de datum van de beet noteren, zodat bij eventuele klachten de juiste verbanden gelegd kunnen worden.

Bron: www.arbounie.nl

Reactie lezer Arbomail 09-september 2016:

Graag wil ik reageren op het bericht teken.
In Oostenrijk worden alle bos arbeiders en andere risico groepen ingeënt 3 x , tussen periode 3 maanden en dan is men 5 jaar bevrijd van het risico ziekte van Lyme. Kosten totaal 100eu,
Ik maak zelf als gast ook gebruik van deze regeling, ik ben vrijwilliger bij Staatsbosbeheer Rooien en kappen bomen, tbv terug halen basis natuur.

Frans Engelen
Installatie Verantwoordelijke ASML

Teken App

Er is ook speciale app beschikbaar: 'Tekenbeet'. De app is ontwikkeld door het RIVM en bevat informatie over hoe u op teken moet controleren en hoe u een teek kunt verwijderen. Vooral handig voor mensen buiten: wandelaars en bezoekers van bijvoorbeeld het bos, de heide, de duinen of een park. Maar ook voor iedereen die werkzaam is in de bos-, land- en tuinbouw. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.


Meer informatie

Meer informatie over de app RIVM.
Wilt u meer weten over normen voor arbeidsomstandigheden: NEN Arbeid en Veiligheid.Gerelateerde onderwerpen

Nieuwe wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen

11-08-2016 Er is onlangs nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die de Europese richtlijn PBM 89/686 en ...

Eerder door u bekeken