Plan voor verbeteren naleving RI&E

19-03-2020 Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Jaarlijks overlijden in Nederland circa 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Dat aantal moet omlaag, vindt staatssecretaris Van Ark. Daarbij is het van groot belang dat werkgevers op ieder moment inzicht hebben in de risico’s op de werkvloer, onder andere door middel van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Focus op naleving
Met het meerjarenplan 2020-2023 wil de staatssecretaris de naleving op RI&E op drie hoofdlijnen verbeteren. In haar brief aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris weten dat onder andere ingezet gaat worden op het vergroten van de bekendheid van de RI&E-plicht, het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering en op meer en strenger toezicht op naleving van de RI&E.

Bron: Tripolis

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Arbeidsveiligheid, neemt u dan contact op met Industrie & Veiligheid, iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken