Platform Erkend Risicoadviseur: doe mee en vergroot uw kennis en netwerk!

03-03-2014 Nu het beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur er bijna is, zet NEN de volgende stap om kennisuitwisseling op het gebied van risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid te stimuleren: het Platform Erkend Risicoadviseur. Doe mee en vergroot uw kennis en netwerk!

Het platform biedt een podium om kennis en kunde uit te wisselen met vakgenoten op het gebied van risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid.

Basis is het beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur, een marktinitiatief van toonaangevende partijen om de competenties van een risicoadviseur vast te leggen in een Nederlands Technische Afspraak, onder begeleiding van NEN.

Het is een uniek netwerk van de initiatiefnemers tot erkende risicoadviseurs (in spe), van intermediairs tot opleidingsinstituten dat op die wijze wordt ontsloten. Uitwisseling van kennis en ervaring, permanente educatie en netwerken zijn de belangrijkste kenmerken.

Voor wie?

Het platform is voor personen en organisaties die aan het beroepsprofiel willen voldoen of willen werken met erkende risicoadviseurs. Ook is het platform bedoeld voor organisaties die het initiatief steunen en willen bijdragen aan deze ontwikkeling, en organisaties die aanverwante diensten leveren, zoals intermediairs, arbodiensten, register-accountants, risicoadviseurs, verzekeraars en opleidingsinstituten.

Seminars

Voor leden van het platform en andere belangstellenden worden vier maal per jaar seminars aangeboden. De seminars hebben als doel kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en toetsen aan de praktijk.

Elke seminar richt zich op een specifiek thema (bijvoorbeeld risicomanagement, bedrijfscontinuïteit of duurzame inzetbaarheid), experts en opleidingen uit het veld vertellen u over de laatste ontwikkelingen. Als lid van het platform kunt u gratis of met korting naar de seminars. Het eerste seminar zal half april plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt.

Aanmelden en informatie

Bent u enthousiast geworden over het platform? U kunt zich via de volgende link aanmelden voor het platform: www.nen.nl/erkendrisicoadviseur. Tevens is hier meer informatie te vinden over het beroepsprofiel.

Eerder door u bekeken