ProRail publiceert veiligheidsonderzoeken online

17-10-2017 ProRail publiceert sinds kort zijn onderzoeksrapporten ook online. NEN heeft ProRail, grondlegger van de Veiligheidsladder, gevraagd waarom ProRail besloten heeft om deze onderzoeksrapporten online beschikbaar te stellen.

ProRail onderzoekt altijd samen met de betrokken vervoerders en aannemers de oorzaak van veiligheidsincidenten om er samen van te leren. Naar aanleiding van het incident wordt een feitenrapportage gemaakt. Daarin staan vragen over wat er mis ging, wat ervan geleerd kan worden en hoe vergelijkbare incidenten kunnen worden voorkomen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er diepgaand onderzoek nodig is.

Met het openbaar maken van de veiligheidsrapporten wil ProRail de ketenpartners betrekken en een stap zetten in het transparant delen van informatie en het lerend vermogen vergroten. Zowel binnen ProRail en de spoorbranche als ook van organisaties daarbuiten. ProRail hoopt dat andere sectoren volgen om proactief informatie te delen en te leren van elkaars veiligheidsonderzoeken.

Lees het hele artikel op veiligheidsladder.org

Eerder door u bekeken