Publicatie normontwerp gebruikershandleidingen (NEN 5509)

08-07-2015 NEN heeft het normontwerp NEN 5509 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd. Dit normontwerp biedt een handvat bij het opstellen van gebruikershandleidingen voor een product. Het document betreft een revisie van NEN 5509:1998. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen commentaar indienen op het normontwerp tot 15 oktober 2015 via www.normontwerpen.nen.nl.

NEN 5509 is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en informatie aanlevert voor het maken van gebruikershandleidingen, zoals fabrikanten, schrijvers, technisch illustratoren, ontwerpers en technici. Het normontwerp geeft eisen voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen voor producten bestemd voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers.

Reden revisie

Het normontwerp is een herziening van NEN 5509 uit 1998. De opkomst van de elektronische communicatie heeft sinds die tijd gevolgen voor gebruikershandleidingen. De capaciteit van de elektronische dragers van informatie is gegroeid en informatieoverdracht met internet heeft de wereld veroverd en veranderd. Gebruikershandleidingen kunnen daar niet bij achterblijven en dat was de voornaamste reden om NEN 5509 te herzien.

Planning

Na sluiting van de commentaarperiode behandelt de normcommissie ‘Gebruikershandleidingen’ het commentaar op het normontwerp. De commentaarindieners worden vervolgens op de hoogte gesteld of en hoe hun commentaar is verwerkt. Daarna wordt de definitieve norm gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het normontwerp: Mirjam van der Gugten, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken